ส่งฟรีภายในเขตปทุมวัน (10300)
และ

พื้นที่อื่นๆในกรุงเทพ ค่าส่ง 120 บาท เท่านั้น